» سوالات پزشکی از دکتر احسان صادقی نژاد
* نام و نام خانوادگی
* جنسیت
 خانم
  آقا
سن
* پست الکترونیک
* آیا مریض آقای دکتر صادقی نژاد هستید
 بلی
  خیر
شماره پرونده
تاریخ اولین مراجعه
تاریخ آخرین مراجعه
* متن سوال
* نشان دهنده فيلدهاي ضروري است
تمام حقوق برای وب سایت دکتر احسان صادقی نژاد محفوظ میباشد