مینی ایمپلنت
ایمپلنت یوروتکنینکا ساخت فرانسه-نوع mini ball برای استفاده در زیر دندان مصنوعی

نظرات: