شما اینجا هستید

چهارشنبه, 26 تیر 1398

ونیرهای پرسنلی

ونیرهای پرسنلی

پاسخ به پرسش های متداول

درچه مواردی درمان با ونیرهای پرسنلی تجویز نمی شود؟

 

در چهار مورد انجام درمان با لامینیت ونیر توصیه نمی شود :

1. لامینیت ونیر نمی تواند بر روی دندان ناسالم قرار گیرد.
2. لامینیت ونیر برای افرادی كه دارای عادت به هم فشردن دندانها هستند تجویز نمی شود.
3. لامینیت ونیر بایستی بر روی مینای دندان قرار داده شود بدین جهت دندانی كه مقدار زیادی از ساختمان مینای خود را از دست داده برای این كار مناسب نمی باشد.
4. قرار دادن لامینیت ونیر بر روی دندان بسبب افزایش استحكام آن نمی گردد.


انواع لامینیت ونیر

دوام ونیرهای پرسلنی

طراح لبخند

لامینت

لامینیت كامپوزیتی

لامینیت ونیر

لامینیت ونیرهای كامپوزیتی و پرسلنی

ونیر سرامیكی

ونیر کامپوزیت

ونیرهای پرسنلی

کامپوزیت ونیر