شما اینجا هستید

سه شنبه, 25 تیر 1398

آیا می توان میزان موفقیت ایمپلنت را پیش بینی کرد؟

آیا می توان میزان موفقیت ایمپلنت را پیش بینی کرد؟

ایمپلنتولوژیست ها با روشهائی که امروزه در اختیار دارند می تواند میزان موفقیت ایمپلنت را در دراز مدت پیش بینی کنند.
1)میزان سلامت بیمار: با انجام چند آزمایش و پرسیدن چند سوال می توان این موارد را ارزیابی کرد.
2)حجم استخوان در ناحیه ی دریافت کننده ی ایمپلنت:
(aارتفاع استخوان در ناحیه ی کاندید ایمپلنت توسط رادیو گرافی های معمولی قابل ارزیابی است. (رادیوگرافی O.P.G و پانورامیک)
(bقطر استخوان و تصویر سه بعدی از ناحیه ی کاندیدای ایمپلنت با سی تی اسکن مخصوص فک یاCBCTقابل ارزیابی است. معمولاً در مواردی که استخوان ناحیه ی ایمپلنت مشکوک به ریسک باشد . ایمپلنتولوژیست معمولاً دستور انجام سی تی اسکن ناحیه را به رادیولوژیست می دهد.