شما اینجا هستید

سه شنبه, 25 تیر 1398

ايمپلانتها

ايمپلانتها

 ايمپلانتهاي دنداني چيستند؟


ايمپلانت دنداني يك استوانه فلزي تيتانيومي است كه داخل استخوان فك قرار مي گيرد . ايمپلانت براي ساپورت يك دندان يا چند دندان مصنوعي مورد استفاده قرار مي گيرد.در عمل هم دندانهاي مصنوعي وهم استوانه هاي حمايت كننده آنها در فك به عنوان ايمپلانتها شناخته مي شوند .


 آيا ايمپلانتها چه مدت زمان باقي مي مانند ؟


ايمپلانتها يك درمان به خوبي آزمايش شده وبا ثباتي هستند . بيشتر از 95%ايمپلانتها ي امروزي بايد براي ساليان زيادي با سلامتي كامل باقي بمانند.

  من تعدادي از دندانهاي خود را دارم آيا مي توانم هنوز از ايمپلانتها استفاده كنم ؟
بله . شما مي توانيد هر تعداد از دندانهاي خود رابا ايمپلانت جايگزين كنيد از يك دندان گرفته تا تمام دندانهايتان را .

آيا ايمپلانتها هميشه مي توانند جايگزين دندانهاي غايب شوند ؟
اين بستگي به وضعيت استخوان فك شما دارد. دندانپزشك شما با استفاده از روشهاي خاصي مقدار استخوان باقيمانده شمارا ارزيابي مي كند اگر اين استخو ان كافي نباشد يا به ميزان كافي سالم نباشد ممكن است جايگذاري ايمپلنت بدون استفاده از پيوند استخوان درناحيه مورد نظر امكان پذير نباشد .


 آيا ايمپلانتها مضرند ؟


قراردادن ايمپلنت در واقع يك جراحي كوچك به شمار مي رود. در اين كار تنها باانجام يك بي حسي موضعي ساده ويا گاهي اوقات به كمك يك آرام بخش در صورتي كه شما بسيار مضطرب باشيد انجام مي گردد. بعضي اوقات دندانپزشك نياز به استفاده از يك بي هوشي عمومي جهت انجام موارد پيچيده دارد. شما هيچ احساس دردي حين انجام جراحي نداريد اما ممكن است در طي هفته آينده پس از جراحي مقداري درد وناراحتي داشته باشيد. معمولاً اين مسئله به خاطروجود بخيه ها وطي شدن پروسه نرمال التيام مي باشد .


 درمان چه مدت زمان طول مي كشد؟


دندانپزشك مي تواند قبل از شروع درمان يك جدول زماني خاصي را به شما ارائه دهد. معمولاً دندان دائمي شما 6تا9 ماه بعد از جايگذاري ايمپلنت آماده ميشود اما بسياري از سيستم هاي ايمپلنت امروزي اين زمان را به 3ماه تقليل داده اند . بعضي از دندانهارا مي توان حتي در همان زماني كه ايمپلنتها جايگذاري مي شوند قرار داد (كه به عنوان ايمپلنتهاي فوري شناخته ميشوند) اما شمابايد اين مسئله را با دندانپزشك خود چك كنيد كه ايا اين ايمپلنتها براي شما مناسب اند .


چه مراقبتهايي بعد از جراحي مورد نياز است ؟


دندانپزشك شما بعد از جراحي به شما مقداري مسكن مي دهد تا درصورتي كه شما طي چند روز آينده بدان احتياج داشتيد آنها را مصرف كنيد . دندانپزشك شما ممكن است مقداري آنتي بيوتيك نيز برايتان تجويز كند سيگار نكشيد بقيه روز ورزش ورانندگي نكنيد محل جراحي شده را همان روز نشوييد وتنها غذاهاي نرم بخوريد اگر چه مهم است كه شما دهانتان را با مسواك زدن تميز نگه داريد ولي محل ايمپلنت را مك نزنيد. شما مي توانيد طي هفته اول پس از جراحي از دهان شويه كلرهگزيدين استفاده كنيد (مي توانيد آن را از سوپر ماركت ها وداروخانه ها تهيه كنيد )


 بعد چه اتفاقي مي افتد؟


ايمپلنتها بعداز جايگذاري نياز به جوش خوردن به استخوان دارند معمولاً اين زمان براي فك پائين حداقل 3ماه وبراي فك بالا حداقل 6ماه مي باشد بعضي اوقات ممكن است ايمپلنتها به مقدار كافي محكم شده باشند به طوري كه اتصال دندانها ي مصنوعي به انها زوذتر از اين زمان انجام مي شود .اگرشما يك ،دو يا سه دندان جايگزين شده داريد ممكن است نياز به پروتز موقت طي اين زمان داشته باشيد. اگر شما دست دندان كامل داريد شما مي توانيد آنها را در تمام طول دوره التيام استفاده كنيد البته به شرط آنكه آنها بعد از جراحي تغيير داده شده باشند معمولاً يك محافظ لثه اي روي سر ايمپلنت كا رگذاشته مي شود تا از محل ايمپلنت حين دوره ترميم محافظت كند .

 


 آيا تميز كردن دندانها مشكل مي شود ؟


خيراما مراقبتهاي بعد از عمل مهم هستند. اگر شما مي خواهيد يك ايمپلنت موفق بادوام طولاني داشته باشيد دندانپزشك شما اموزشهايي در مورد چگونه مراقبت كردن ايمپلنتهايتان به شما مي دهد. تميز كردن دندان متصل شده به ايمپلنت سخت تر از تميز كردن ساير دندانها نمي باشد. اگر چه مناطقي وجود دارند كه دسترسي مشكلي دارند وبايد متدهايي براي كمك به شما آموزش داده شود .

 اگر من با توجه به دندانهاي خود بيماري لثه نيز داشتم آيا ممكن است دندانهاي متصل شده به ايمپلنت بعداً دچا ر بيماري لثه شود ؟
بله – اگر شما به اندازه كافي از آنها مراقبت نكنيد .اما اگر آنها را خوب تميز نگه داريد وسيگار نكشيد هيچ مشكلي نخواهيد داشت


 آيا ميتوانم دندانهاي متصل به ايمپلنت رااز دهانم خارج كنم ؟


بسياري از دندانهاي مصنوعي متصل به ايمپلنت ها راتنها مي توان به كمك دندانپزشك گذاشت وبرداشت نمود .ولي درصورتي كه از دست دندان كامل متصل شونده به ايمپلنت به كمك بار استفاده مي نماييد شما مي توانيد آنها را جهت تميز كردن خارج نماييد .


 آيا من بايد براي هر دندان از دست رفته يك ايمپلنت داشته باشم ؟


خير . مگر اينكه شما تنها بخواهيد يك دندان تنها را جايگزين كنيد. به طور نرمال 5يا 6ايمپلنت براي جايگذاري تمام دندانهاي فك مورد نياز است بطوريكه هر ايمپلنت معمولاً مي تواند 2 دندان را ساپورت كند. براي تعداد دندانهاي از دست رفته كمتر تنها 2تا3ايمپلنت ممكن است مود استفاده قرارگيرد.


 اگر من تصادف كنم چه اتفاقي براي ايمپلنت ها مي افتد ؟


ايمپلنتها ودندانهايي كه آنها ساپورت مي كنند مي تواند به همان طريقي كه تصادف به دندانها ي طبيعي آسيب وارد مي كند مورد صدمه قرارگيرند. بنابراين در صورتي كه شما ورزشهائي مي كنيد كه درگيري وحركت دارد لازم است از يك محافظ دهاني مخصوص استفاده كنيد. اگر دچار آسيب شد مي توان دندان را از ايمپلنت جدا كرد ومجدداً جايگذاري كرد اگر استوانۀ تيتانيومي دچار آسيب شد اين قسمت بهتر است در فك باقي بماند چون خارج كردن آن بسيار مشكل است. ممكن است بتوان ايمپلنت ديگري در كنار ايمپلنت آسيب ديده كار گذاشته شود .


اگر ايمپلنت به استخوان باند نشود چه اتفاقي مي افتد ؟


اين اتفاق بندرت رخ مي هد . اگر ايمپلنت حين دوره ترميم يا بلافاصله بعد از جايگذاري لق شود مي توان به آساني آن را خارج كرد تا ترميم استخوان به طريقه نرمال انجام شود. بعداز آنكه فك ترميم شد مي توان ايمپلنت ديگري را درمحل گذاشت يا دندانپزشك مي تواند به كمك دندان مصنوعي روي ايمپلنت موقتاًيك بريج براي بيمار درست كند.


آيا درمان ايمپلنت گران است ؟


متأسفانه بله – اگر چه در بسياري حالات هزينه درمان ايمپلنت تنها مختصري بيشتر ازهزينه درمانهاي ديگر با روكش وبريج است ،ولي در طول زمان ايمپلنتها معمولاً مقرون به صرفه تر بوده ورضايت بيشتري را حاصل مي كنند .مزاياي زيادي براي ايمپلنت وجود دارد ،يك ايمپلنت جايگزين شده يك دندان سبب اجتناب از نياز به تراش دندانهاي مجاور ناحيه بي دنداني براي روكش كردن آنها وساخت بريج مي شود دنچرهاي معمولي اغلب در خوب غذا خوردن وصحبت كردن مشكل دارند كه به علت حركات زياد آنها در دهان مي باشد اما دندانهاي مصنوعي متصل به ايمپلنت اين مشكل را ندارد چون پايه هاي ايمپلنت درست مثل دندانهاي طبيعي محكم در دهان قرار گرفته اند.


 كجا ميتوان اين سرويس درماني راانجام داد ؟


با دندانپزشك خود مشورت كنيد تا او شما را براي طرح درمان آگاه سازد. دندانپزشك شما قبلاًتمام اين نوع درمانها را انجام داده ومي تواند پيشنهادات خود را به شما بدهد . به خاطر داشته باشيد از دندانپزشك خود طرح درمانتان ،همچنين قيمت نهائي درمان وساير روشهاي درماني ديگر را بپرسيد. مطمئن شويد كه شما يك طرح درمان را گرفته ايد واگر گارانتي درمان شامل هزينه هاي پرداختي شما مي شود آن را حتماً بپرسيد .اگر شما با هريك از جوابها ئي كه مي گيريد ناراضي شديد بهتر است براي انتخاب درمان دوم خود سؤال كنيد شما مقدار زيادي وقت ،انرژي وپول صرف مي كنيد بنابراين بايد مطمئن شويد كه درپايان درمان چه سرويسي دريافت خواهيد كرد .

 


مطالب مرتبط :

آیا می توان میزان موفقیت ایمپلنت را پیش بینی کرد؟ | افرادیکه نمی توانند ایمپلنت قرار دهند | ايمپلانتها | ایمپلنت | ایمپلنت | implant | ایمپلنت دندانی | ایمپلنت همزمان با کشیدن دندان | تفاوت ایمپلنت ها | دندانپزشکی زیبائی و ایمپلنت | روش های ایمپلنت دندانی | ایمپلنت | طول درمان ایمپلنت | قیمت ایمپلنت | معایب و مزایای ایمپلنت دندان | میزان موفقیت ایمپلنت به چه مواردی بستگی دارد؟ | چه کسانی کاندید ایمپلنت هستند | کاشت دندان